NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

DUSCH

Våra hand- och takduschar ger en mycket behaglig stråle, samtidigt som de minskar vattenmängden med upp till 50 procent jämfört med moderna duschar.

I duschar av äldre typ blir besparingen ännu större. Våra duschar har så fyllig stråle att det ej bildas aerosoler (vattendimma).