NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

Om oss

NGL Teknik har utvecklat unika produkter sedan 1983 och 1990 grundades företaget i dess nuvarande form. NGL erbjuder energibesparande åtgärder med komplett service för såväl större fastigheter som privata bostäder. Vår målsättning är att utveckla produkter och utföra uppdrag med högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Läs gärna mer om vår filosofi

Kvalitet & miljö
NGL har valt att arbeta efter ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Vi arbetar med att bli certifierade enligt ISO:9001 samt ISO:14001.

Referenser
NGL:s vattensparprojekt har rönt stor uppmärksamhet och uppskattning. Bland våra nöjda kunder kan nämnas Fastighets AB LE Lundberg, Göteborgs Stads Bostads AB, AB Bostäder i Borås samt AB Stångastaden i Linköping. Vi har utfört montage av vattensparprodukter i mer än 300 000 bostadslägenheter och dessutom i ett stort antal skolor, daghem, servicehus, hotell m.m. Detta har gett oss stor erfarenhet och ett brett referensprogram. 

Pay-off
När vi i början av 1980-talet utförde våra första större vattensparmontage var vi i stort sett ensamma på marknaden att, med relativt enkla metoder och till en låg kostnad, minska vattenförbrukningen i bostadsområden med 15-25%. Pay-off-tiden blev oftast mindre än 1 år trots att en hel del servicearbeten ingick i våra åtaganden. Detta spred sig bland bostadsbolagen och vi fick en växande kundkrets som i stort sett varit trogen under alla år. Vidare har vi i ett flertal kommuner monterat in vattensparutrustning i samtliga servicehus, daghem och skolor med mycket bra sparresultat (ca 25-30%).