NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

Tjänster

Vi ser om din fastighet
NGL Teknik ger dig klara besked om hur fastighetens armaturer och wc kan förbättras, både direkta åtgärder och framtida investeringar. Med enkla och smarta installationer kan du drastiskt minska vattenförbrukningen - normalt med 15-25% - utan att ge avkall på hyresgästernas komfort. Du sparar pengar och får samtidigt en professionell översyn av fastighetens våtrum. Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning där vi hjälper till med besiktning och katalogisering av armaturer och wc, driftuppföljning och tydlig statistik.

 

Kunskap och kundanpassning
Vår personal är legitimerad, har lång erfarenhet av vattenbesparingsåtgärder och gedigen kunskap om samtliga armaturer.
NGL:s specialitet är att bevara och serva befintliga armaturer med tanke på miljö och kostnader, men byter till nytt om så önskas. Den service vi utför borgar för mer lättskötta fastigheter och en ökad livslängd för wc och armatur.

 

Kvalitet som märks - och syns
NGL Tekniks kvalitetspolicy innebär bland annat att vi arbetar med egna eller av oss godkända produkter som fortlöpande kvalitetskontrolleras. Montagen utförs komplett och i en följd och vi ser till att arbetsutrymmet lämnas i samma skick som före besöket. Självklart är också att ge alla våra kunder och deras hyresgäster ett trevligt och personligt bemötande.

 

Din besparing - en ren miljövinst
Vår verksamhet bygger på att minska konsumtionen av vatten och energi, vilket i sig minskar samhällets miljöbelastning. Vi arbetar dessutom utifrån egna, högt ställda miljökrav. Endast godkända armaturfetter och nedbrytbara rengöringsmedel får användas. Vi anlitar bara underleverantörer och transportföretag som förbinder sig att följa vårt miljöarbete.