NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

Snålspolande - Nej tack!

Det är viktigt att förstå skillnaden på effektivisering/förbättring av befintliga wc-stolar och kranar jämfört med att montera ”snålspolande” wc-stolar och munstycken.

Snålspolning är inte lämpligt vare sig på wc eller kranar av den enkla anledningen att funktionen, komforten försämras samt att förbrukningen rentav kan öka. En snålspolande wc ger ofta bara 2 och 4 liter eller ibland 3 och 6 liter per spolning vilket oftast är för lite dvs man får spola fler gånger. Framförallt är 2-3 liter på lilla spolningen för snålspolande.

Snålspolning innebär bara mindre mängd vatten med sämre effekt d.v.s. det rinner långsammare och sköljeffekten försämras. Oavsett hur mycket vatten som er dusch, wc, vattenkran ger så är det användaren som avgör hur mycket vatten som ska spolas ut.

Ett vanligt misstag är att enbart mäta hur fort ett kärl eller hink fylls upp på en viss tid. Användaren måste uppleva att trycket är kvar vid exempelvis duschning annars så duschar man bara längre tid vilket medför ökad vattenförbrukning.

Våra strålsamlare, med sin unika höghastighetsteknik, spar mer vatten än någon annan produkt på marknaden. Detta gäller speciellt i jämförelse med strypta / flödesbegränsade / snålspolande produkter som bygger på att begränsa maxflödet.

Med våra strålsamlare sköljer man t.ex. en tallrik i 3-5 liter/min med mycket gott resultat. Samtidigt kan man behålla ett maxflöde på allt mellan 6-15 liter/min beroende på tappställets användningsområde.

Man bör komma ihåg att maxflödet på en dusch/blandare inte alltid är det viktigaste utan hur länge användaren har kranen öppen innan han/hon blir nöjd.

På så sätt kan t.o.m. snålspolande dvs ett för lågt flöde medföra en ökad förbrukning.