NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

Vår filosofi

NGL  Teknik AB – Noggrant arbete och unika produkter i mer än 20 år.

Vår filosofi bygger på att ha rätt flöden på blandare samt spola ut rätt mängd vatten i wc-stolar och undvika framtida stopp och läckage på samtliga tappställen.

Våra åtgärder ökar komforten för användaren eftersom vi ökar hastigheten på vattnet istället för att strypa flödet så som flödesbegränsare eller konstantflödesventiler gör.

Vi kan anpassa flödet efter funktion och användande. Våra installationer och produkter är välkända och testade hos de flesta större fastighetsägare i Sverige. Nu har även fastighetsägare inom EU och andra länder fått upp ögonen för våra vattensparprodukter

Det är viktigt att förstå skillnaden på energieffektivisering, förbättring av befintliga wc-stolar och blandare jämfört med att montera snålspolande wc-stolar, duschar och strålsamlare / perlatorer.

Snålspolande - Nej tack!

Snålspolande / Snålspolning har blivit ett begrepp som används slarvigt av de flesta som tror sig veta vad vattenbesparing/vattenspar handlar om. Snålspolning är ej lämpligt vare sig på wc eller blandare av den enkla anledningen att funktionen, komforten försämras samt att förbrukningen rentav kan öka vid montage av flödesbegränsare, konstantflödesventiler eller andra snålspolande produkter.

Våra produkter har inbyggd höghastighetsteknik som bidrar till bättre sköljeffekt och duschkänsla på både sparlator och dusch.

Läs mer om fördelarna med våra produkter..

NGL-Duospol för wc-stolen

Vår filosofi bygger på att spola ut rätt mängd vatten och undvika framtida läckage.

Duospol är en universal utloppsventil som passar de flesta wc från 1960-tal fram till 2000-tal. Man får en effektivare spolning och man kan montera den som enkelspol eller ha en stor respektive en något mindre spolning med genomtänkt spolvolym dvs. fungerande volym.

Dagens snålspolande wc-stolar kan i sämsta fall spola ut så lite som 2-4 liter/spolning.

Läs mer om NGL-Duospol...

Individuell mätning

Individuell mätning av kall- och varmvatten, el och temperatur är aktuellt för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Anlita oss för installation av mätare då vi har system som fungerar perfekt för ändamålet. Vi rekommenderar att i samband med installation av mätare även montera våra vattensparprodukter. Detta för att motivera och ge de boende bra förutsättningar att ha en låg förbrukning med bra komfort.

Våra produkter tillsammans med individuell mätning ger högsta tänkbara besparing.

Vid mätning av vatten är vår rekommendation att i första hand mäta varmvatten. Fler och fler av våra kunder väljer att åtminstone installera tempgivare i sina lägenheter i samband med vattenspar, då detta är väldigt kostnadseffektivt.

Värmeinjustering

Vår långa erfarenhet av installation i lägenheter och lokaler har gett oss gott renomé.

Vi utför även traditionell värmeinjustering eller montering av nipplar med fasta KV-värden beroende på vad som är lämpligast och vad kunden önskar.

Utbildning

Avslutningsvis vill vi rekommendera att utbilda driftpersonal, tekniksamordnare, energiingenjörer m.fl. i ovanstående frågor, detta för att få ett långsiktigt resultat och nöjda användare.

Vi kan erbjuda utbildningar på plats hos Er eller med fördel i våra anpassade lokaler.