NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

Duospol

Vår filosofi bygger på att spola ut rätt mängd vatten och undvika framtida läckage.

Duospol är en universal utloppsventil som passar de flesta wc från 1960-tal fram till 2000-tal. Man får en effektivare spolning och man kan montera den som enkelspol eller ha en stor respektive en något mindre spolning med genomtänkt spolvolym dvs. fungerande volym.

Dagens snålspolande wc-stolar kan i sämsta fall spola ut så lite som 2-4 liter/spolning.

Nedan följer några anledningar att utrusta fastigheterna med duospol:

  • I äldre wc-stolar där det spolas ut onödigt mycket vatten har vi möjlighet att få en effektivare spolning samtidigt som vi sparar. Äldre wc-stolar ställts normalt på 8 liter per stor spolning respektive 6 liter per mindre spolning.
  • Duospol tätar direkt dvs. efterrinnandet försvinner. I äldre och även många nya wc-stolar rinner det ut vatten i onödan efter spolning, detta eftersom de tätar beroende på hur mycket vatten som fyllts på i cisternen samt hur lång tid det tar att fylla upp igen.
  • I äldre wc-stolar där det spolas ut onödigt mycket vatten har vi möjlighet att få en effektivare spolning samtidigt som vi sparar. Äldre wc-stolar ställts normalt på 8 liter per stor spolning respektive 6 liter per mindre spolning.
  • Duospol tätar direkt dvs. efterrinnandet försvinner. I äldre och även många nya wc-stolar rinner det ut vatten i onödan efter spolning, detta eftersom de tätar beroende på hur mycket vatten som fyllts på i cisternen samt hur lång tid det tar att fylla upp igen.
  • Med duospol är det volymen på cisternen som avgör hur mycket vatten man kan spola ut. Detta ger oss möjlighet att förebygga eventuella stopp i fastigheter med sådana problem. Vid stora problem kan man enkelt bygga om till enkelspol.
  • I nyare, snålspolande wc-stolar med tryckknapp/ar är det vanligt att det spolas ut för lite vatten, oftast endast 4 liter på helspol. I dessa ökas spolmängden något för att spara. Det vill säga man behöver inte spola två gånger eller hålla ner knappen i onödan. Många håller ner knapparna per automatik då de vet att för lite vatten brukar spolas ut. Normalt ställer vi nyare snålspolande wc på 6 liter/stor spolning respektive 4 liter/mindre spolning.
  • Duospol har dragstång i rostfritt stål och inte tryckknapp. Ett väldigt vanligt problem är tryckknappar som fastnar, går trögt eller inte fungerar alls. Det kan medföra att wc-stolen står och rinner. 1 st rinnande wc-stol kan innebära ca 400 liter – 8000 liter vatten per dygn som går till spill.
  • Det är även en fördel att ha samma utrustning i alla wc-stolar med tanke på underhåll och reservdelshantering.
  • Duospol är utprovad av SP Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut för 25-års användning i offentlig miljö.

Vi lagerför även våra egna wc-stolar med NGL-Duospol förmonterad, vilka passar utmärkt vid bl.a. stambyte m.m