NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

KÖK

För blandare/kranar i kök och diskho har vi sparstrålsamlare som ökar vattenhastigheten och blandar in luft redan vid låga flöden. Det innebär 30-35 procents mindre vattenflöde utan att de sköljande egenskaperna försämras.

Omräknat i varmvattenenergi blir det ca 120-160 Wh/min, d.v.s. lika mycket energi som en 40-watts lampa förbrukar under 3-4 timmar. Maxflödet behöver inte begränsas och vattenstrålen känns rikligare och ymnigare.