NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

NGL-Duospol - bra för både miljön och ekonomin!

Under 15-20 års tid har vi hävdat att snålspolande wc-stolar kan ge stopp i avlopp samt till och med ökad vattenförbrukning då man ofta spolar fler gånger.

Vi hävdar bestämt att spolvolymerna måste anpassas efter typ av fastighet och avloppsstandard.

Med NGL-duospol kan vi förebygga stopp i avlopp samt få en bättre spolfunktion. Många av våra kunder har monterat Duospol i alla sina fastigheter för att få bättre drift, spara vatten och samtidigt förhindra stopp. NGL-Duospol finns idag monterade i ca 80 000 wc-stolar i Sverige.

NGL-Duospol kan monteras i likväl äldre wc-stolar som i nya snålspolande.

Den har ställbara spolvolymer och kan monteras som enkelspol. De äldre toaletterna får en effektivare spolning och i de snålspolande ökar vi spolvolymerna samt får en tillförlitligare spolmekanism.

Med våra åtgärder, produkter och armaturer, NGL-Stainless, kan vi spara extrema mängder vatten och energi. I vissa fall kanske man vill spola ut mer kallvatten i sina wc-stolar då man sparar så mycket kall- & varmvatten på alla kranar, då är NGL-duospol klockren!

Har ni ett fungerande porslin är det för miljöns skull bättre att behålla det och komplettera med NGL-Duospol. Självklart har vi också nya wc-stolar med Duospol monterade.

NGL – Noggrant, Gediget och Lyhört!