NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

NGL undersöker hur man arbetar med energibesparing i över 10 % av Sveriges kommunala fastighetsbolag

”Vi har gjort undersökningen för att bland annat få mer kunskap hur vi kan bli bättre och göra en ännu större nytta  inom vatten och energibesparingsområdet.
Vad undersökningen visar, som är extra roligt, är det stora intresset vi fått för vårt blyfria sortiment av blandare vilket visar att vi är på rätt väg i vår satsning inom vatten och energispar”
säger Jacob Norling VD NGL vatten-&energiteknik AB.

NGL har haft hjälp av Klas Hall (fd marknadschef HBV) vilket underlättat att frågeställningarna nått de rätta kontaktpersonerna på de olika bostadsbolagen.
Undersökningen har skett via telefonintervjuer bland såväl större som mindre bostadsbolag i hela Sverige vilket gett en så rättvis bild som möjligt hur man arbetar med energibesparingar i hela landet och vilket behov man har.
Som en del i undersökningen har man även gett de kommunala bostadsbolagen möjligheten att ge en återkoppling till sin inköpsorganisation HBV vilket uppskattats. På detta sätt har HBV fått tips om hur man kan stärka sitt erbjudande till sina medlemmar.

Vill du ha mer information om undersökningen, hör av dig till NGL så berättar vi mer.