NGL-Teknik AB Grupp_slideshow NGL-Teknik AB Droppe NGL-Teknik AB stainless NGL-Teknik AB Glas NGL-Teknik AB Händer NGL-Teknik AB Badkar NGL-Teknik AB Vattenkran NGL-Teknik AB nglstainless

Material i kontakt med dricksvatten utreds

Regeringen har tillsatt en utredning för en trygg dricksvattenförsörjning i Sverige. Bland annat ska utredaren Gunnar Holmgren, chef för Ståthållarämbetet vid Kungliga hovstaterna, se över material som kommer i kontakt med dricksvatten, både i ledningsnät, fastighetsinstallationer och vattenverk.

Utredningen ska se över hela dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten.

Syftet är att ”identifiera utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning” och utredningen ska vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

Material som kommer i kontakt med dricksvatten finns inte bara i ledningsnäten utan också i andra delar av distributionskedjan som exempelvis vattenverk och fastighetsinstallationer.

Läs hela artikeln.